COMITETUL DE CONDUCERE

 

Preşedinte de onoare: OCTAVIAN ILIESCU

Preşedinte: EUGEN NICOLAE; vice-preşedinţi: EMANUEL PETAC,
P.S. GALACTION STĀNGĂ; secretar general: VIRGIL IONIŢĂ;

secretar: CRISTACHE GHEORGHE; contabil: NICOLAE POPESCU; membri consilieri: DAN ILIE, AURELIAN IONESCU,

AUREL VĪLCU; membri supleanţi: AUREL CURDOV, SORIN IORGA.

 

COMISIA DE CENZORI

Preşedinte: CĂTĂLIN GIURGIU; membri: AUREL IONESCU,

NICOLAE PETRESCU, ION ŞTEFAN.

 

COMITETUL DE REDACŢIE AL BULETINULUI

Redactor şef: EUGEN NICOLAE;

redactor şef adjunct: EMANUEL PETAC;

membri: RADU ARDEVAN, VIRGIL IONIfiĘ, THEODOR ISVORANU, AUREL VĪLCU.

Secretar de redacţie: LILIANA ZAHARIA