ACADEMIA  ROMĀNĂ

INSTITUTUL  DE  ARHEOLOGIE  ŞI  ISTORIA  ARTEI

DIN  CLUJ-NAPOCA

Colegiul de redacţie:

Dr.  CORIOLAN  OPREANU (redactor responsabil)

Dr. CRISTIAN  GĂZDAC (secretar de redacţie)

Dr. IOAN  STANCIU

Dr. MARIUS  PORUMB, membru corespondent al Academiei Romāne

 

Redactor: MAGDALENA  BEDROSIAN

Tehnoredactor: DOINA  STOIA