COLEGIUL DE REDACŢIE

Acad. Dan Berindei, Ioana Bogdan Cătăniciu, Gheorghe Cantacuzino, STELA CHEPTEA, Vasile Ciobanu (redactor-şef), TEODOR OCTAVIAN GHEORGHIU, DAN DUMITRU IACOB (secretar de redacţie), Mircea D. Matei, Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, JUDIT PÁL, Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, Oliver Velescu.