COMITETUL DE REDACŢIE

 

Redactor  şef: dr. Ana Maria ORBAN-ŞCHIOPU

Redactor şef adjunct: dr. Iulia IUFU

Secretar general de redacţie: Cristian MĀRŞANU

Secretar adjunct de redacţie: dr. Adrian George CRĂCIUNESCU

Membri: prof. dr. Şerban MARINESCU, prof. dr. Doina DIMULESCU, prof. dr. Mircea DICULESCU, prof. dr. Călin GIURCĂNEANU,
prod. dr. Anca Roxana LUPU, prof. dr. Radu VLĂDĂREANU,
conf. dr. Simona FICA, prof. dr. Mihai BERTEANU,
şef de lucrări dr. Gabriel BECHEANU, conf. dr. Cristina PANEA,
conf. dr. Horia ORBAN, dr. Daniela SAFTA, dr. Dan VOINESCU,
dr. Adrian MIRON, dr. Dan IORDĂCHESCU, dr. Elena DAN,
dr. Răzvan MATEESCU, dr. Marian POPESCU, dr. Rodica ROTARU,
dr. Ana Maria POSA, dr. Adrian George CRĂCIUNESCU,
dr. Tudor CIPRUT