Comitetul editorial:

 

 

Director: Păun Ion OTIMAN - Secretar general al Academiei Române, Director al Institutului de Economie Agrară al Academiei Române

           

Editori şefi: Filon TODEROIU - Institutul de Economie Agrară al Academiei Române

                      Violeta FLORIAN - Institutul de Economie Agrară al Academiei Române

 

Secretari editori:

            Elena SIMA - Institutul de Economie Agrară al Academiei Român

            Raluca VĂLEANU - Institutul de Economie Agrară al Academiei Române

            Elisabeta ROŞU - Institutul de Economie Agrară al Academiei Române

 

Consiliul editorial:

            Cecilia ALEXANDRI - Institutul de Economie Agrară al Academiei Române

            Valentin Mihai BOHATEREŢ – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale            „Gh. Zane”, Iaşi, România

            Sofia DAVIDOVA – Centre for European Agri-Environmental, Studies KBC,             Imperial Collage, Wze Campus, Marea Britanie

            Ioan DAVIDOVICI - Institutul de Economie Agrară al Academiei Române

            Vasile GOŞA – Centrul de Cercetări pentru Dezvoltare Rurală – Academia     Română, Filiala Timişoara

            Victor MANOLE – Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului –    Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

            Daniel MATEESCU – Institutul de Prognoză Economică, România

            Emilian MERCE – Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinată – Cluj-Napoca, România

            József POPP – Agricultural Economics Research Institute (A.K.I.) Budapest,   Ungaria

            Cosmin SĂLĂŞAN – Facultatea de Management Agricol – USAMV Timişoara

            Corina SÂMAN – Institutul de Prognoză Economică, Bucureşti, România

            Johan SWINNEN - LICOS Centre for Institutions and Economics Performance,        K.U. Leuven, Belgia

            Katarzyna ZAWALINSKA – Institute of Rural and Agricultural Development –          Polish Academy of Sciences, Varşovia, Polonia