A C A D E M I A R O M N Ă

R E V I S T A D E F I L O S O F I E

Director fondator: CONSTANTIN RĂDULESCU-MOTRU

CONSILIUL EDITORIAL

Preşedinte: acad. ALEXANDRU SURDU

Redactor-şef: DRAGOŞ POPESCU

Membri: ALEXANDRU BOBOC (academician), IOAN BIRIŞ, ION CEAPRAZ, VIRGIL CIOMOŞ, AUREL CODOBAN, TEODOR DIMA (academician), MIRCEA DUMITRU, MIRCEA FLONTA (membru corespondent al Academiei Române), CONSTANTIN GRECU, PETRU IOAN, ILIE PÂRVU (membru corespondent al Academiei Române), ION TĂNĂSESCU, VASILE TONOIU (academician), GHEORGHE VLĂDUŢESCU (academician).

COLECTIVUL CONSULTATIV INTERNAŢIONAL

Patricia Churchland (California University, San Diego, SUA), Tim Crane (Cambridge University, Marea Britanie), P.M.S. Hacker (Oxford University, Marea Britanie), Ted Honderich (University College, Londra, Marea Britanie), Ulrich Hoyer (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germania), Paul Janssen (Universität zu Köln, Germania), Hans Lenk (Karlsruher Institut für Technologie, Germania), D.H. Mellor (Cambridge University, Marea Britanie), William Newton-Smith (Oxford University, Marea Britanie), Ilkka Niiniluoto (University of Helsinki, Finlanda), David Rosenthal (City University of New York, SUA), Calvin O. Schrag (Universitatea Purdue, SUA), Peter M. Simons (Trinity College, Dublin, Irlanda), Bernhard Waldenfels (Ruhr-Universität, Bochum, Germania).

COLECTIVUL DE REDACŢIE

Redactori: : MONA MAMULEA, OVIDIU G. GRAMA, ADRIAN NIŢĂ,
ŞTEFAN-DOMINIC GEORGESCU, MARIUS DOBRE,
VICTOR EMANUEL GICA (website)