COMITETUL  DE  REDACŢIE
Redactor  responsabil

EUGEN  CIZEK

Univ. din Bucureşti,

membru corespondent străin

al Academiei din Lyon

Redactor  responsabil  adjunct,

redactor responsabil de volum

ALEXANDRU  BARNEA

Univ. din Bucureşti

Membri

GHEORGHE  CEAUŞESCU

(Univ. din Bucureşti)

GABRIELA  CREŢIA

(Univ. din Bucureşti)

ALEXANDRU  AVRAM

 (Univ. Le Mans),

FLORICA  BECHET

(Univ. din Bucureşti),

ZLATOZARA GOCEVA

 (Academia Bulgară de Ştiinţe, Sofia),

ANA-CRISTINA  HALICHIAS

 (Univ. din Bucureşti),

MARK MAYER

(Asociaţia Italiană de Epigrafie)

PAUL  SCHUBERT

(Univ. din Geneva)

Secretar  de  redacţie

TUDOR DINU

(Univ. din Bucureşti)

Redactor:  ADRIANA  GRECU

Tehnoredactor:  ANDREEA ION