EDITURA ACADEMIEI ROMÂNĂ
 06 IANUARIE 2017
A N U N Ţ

 

Editura Academiei Române, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti,
Scoate la concurs: 1 post Contabil Şef

      Cerinţele postului:

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.
Concursul se va desfăşura în data de 31.01.2017, ora 11 la sediul Editurii Academiei Române şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane al Editurii Academiei Române până la data de 16.01.2017. – orele 12.
Condiţiile de participare, relaţii suplimentare, bibliografie, se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon 021/3188106 interioare 2106 sau 2119 sau la sediul Editurii Academiei Române, camera 1223, aripa Est, etajul 1, Şef Serviciu Ec. Ionescu Liliana/ Referent Resurse Umane – Stoian Elena
Relaţii suplimentare la telefonul 021/318 81 46 sau 021/318 81 06 int. 2106, 2119.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

acad. Dumitru Radu POPESCU

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNĂ
20 DECEMBRIE 2016
A N U N Ţ

 

Editura Academiei Române, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti,
Scoate la concurs: 1 post Referent specialitate gestiune S III coordonator depozit, – Serviciul Aprovizionare – Desfacere.

      Cerinţele postului:

1 post merceolog M II Gestionar – Serviciul Aprovizionare – Desfacere.

Cerinţele postului:

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.
Concursul se va desfăşura în data de 17.01.2017, ora 11 la sediul Editurii Academiei Române şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane al Editurii Academiei Române până la data de 6.01.2017. – orele 12.
Condiţiile de participare, relaţii suplimentare, bibliografie, se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon 021/3188106 interioare 2106 sau 2119 sau la sediul Editurii Academiei Române, camera 1223, aripa Est, etajul 1, Şef Serviciu Ec. Ionescu Liliana/ Referent Resurse Umane – Stoian Elena
Relaţii suplimentare la telefonul 021/318 81 46 sau 021/318 81 06 int. 2106, 2119.

 

DIRECTOR GENERAL,

acad. Dumitru Radu POPESCU

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
                        4 mai  2016
A N U N Ţ

Editura Academiei Române, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti,
Scoate la concurs 2 posturi tehnoredactor M I A  – Serviciul Tehnoredacţie
Cerinţele postului:

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

Concursul se va desfăşura în data de 30 mai  2016, ora 11 proba scrisă şi ora 13 interviu la sediul Editurii Academiei Române şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
Bibliografie:

    Tematica:
– corectură – Photoshop
– paginare – Ouark XPress
– corectură – Corel
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane al Editurii Academiei Române până la data de 20.05.2016 orele 14:00
Condiţiile de participare, relaţii suplimentare, bibliografie, se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon 021/3188106 interioare 2106 sau 2119 sau la sediul Editurii Academiei Române, camera 1223, aripa Est, etajul 1, Şef Serviciu Ec. Ionescu Liliana/ Referent Resurse Umane – Stoian Elena
Relaţii suplimentare la telefonul 021/318 81 46 sau 021/318 81 06 int. 2106, 2119.

 

DIRECTOR GENERAL,

acad. Dumitru Radu POPESCU

    ACADEMIA ROMÂNĂ

     

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
    Calea 13 Septembrie, nr. 13, P.O. Box 5–42, 050711
     Bucureşti, România
     E-mail: edacad@ear.ro

Tel.: 021/318 81 46
        021/318 81 06/2119
Fax: 021/318 24 44

 

 

A N U N Ţ - Promovări

Editura Academiei Române, cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5  anunţă organizarea unui examen pentru ocuparea  posturilor de execuţie, obţinute prin transformarea propriilor posturi ocupate de proprii  salariaţi, după cum urmează:
● 6 posturi de tehnoredactor gradul II (S)
●  1 post de tehnoredactor gradul IA (S)
● 1 post referent de specialitate gradul II (S)
● 6 post referent de specialitate gradul III  (S)
● 3 posturi de secretar de redacţie, tehnoredactor gradul I (M)
● 1 post de tehnoredactor gradul IA (M)
● 1 post de secretar (tehnic) de redacţie  gradul III (S)

Examenul va avea loc în data  de  09.11.2015 ora, 11.00 la sediul editurii şi va consta în probă scrisă, dupa caz, probă practică.
Relaţii suplimentare la compartimentul resurse umane, camera 1223, int.2106.

DIRECTOR GENERAL
                                              D.R.POPESCU
23.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
                        11 iulie 2013

A N U N Ţ

Editura Academiei Române, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti,

Scoate la concurs 4 (patru) posturi de redactor II (S) cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului de Redacţie, în  specialităţile geografie – geologie, biologie, filologie şi matematică.

      Cerinţele postului:

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.
Concursul se va desfăşura în data de 23 august 2013, ora 09, la sediul Editurii Academiei Române, şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane al Editurii Academiei Române până la data de 22 iulie 2013 – orele 15.30.

Prelungim data finală de depunere a dosarelor până la 02 august 2013, ora 12.00.

Condiţiile de participare, relaţii suplimentare, bibliografie, se pot obţine zilnic între orele 10.00 – 14.00 la telefon 021/3188106, interioare 2106 sau 2119 sau la sediul Editurii Academiei Române, camera 1223, aripa Est, etajul 1, Şef Serviciu – Ec. Ionescu Liliana/ Referent Resurse Umane – Stoian Elena
Relaţii suplimentare la telefonul 021/318 81 46 sau 021/318 81 06 int. 2106, 2119.

 

DIRECTOR GENERAL,
acad. Dumitru Radu POPESCU

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
                        11 iulie 2013

 

 

 

A N U N Ţ

 

Editura Academiei Române, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti,

Scoate la concurs 1 post merceolog IA (gestionar) – Serviciul Aprovizionare – Desfacere.

      Cerinţele postului:

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.
Concursul se va desfăşura în data de 23 august 2013, ora 09 la sediul Editurii Academiei Române şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane al Editurii Academiei Române până la data de 22 iulie 2013 – orele 15.30.

Prelungim data finală de depunere a dosarelor până la 02 august 2013, ora 12.00.

Condiţiile de participare, relaţii suplimentare, bibliografie, se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon 021/3188106 interioare 2106 sau 2119 sau la sediul Editurii Academiei Române, camera 1223, aripa Est, etajul 1, Şef Serviciu Ec. Ionescu Liliana/ Referent Resurse Umane – Stoian Elena
Relaţii suplimentare la telefonul 021/318 81 46 sau 021/318 81 06 int. 2106, 2119.

 

DIRECTOR GENERAL,

acad. Dumitru Radu POPESCU

 

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE
                        11 iulie 2013

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ

Editura Academiei Române, cu sediul în Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti,

Scoate la concurs 1 post tehnoredactor II (studii medii) – Serviciul tehnoredacţie – grafică.

Cerinţele postului:

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Resurse Umane.
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

Concursul se va desfăşura în data de 23 august 2013, ora 09 la sediul Editurii Academiei Române şi va consta într-o probă scrisă şi un interviu.
Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane al Editurii Academiei Române până la data de 22 iulie 2013 – orele 15.30.

Prelungim data finală de depunere a dosarelor până la 02 august 2013, ora 12.00.

Condiţiile de participare, relaţii suplimentare, bibliografie, se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon 021/3188106 interioare 2106 sau 2119 sau la sediul Editurii Academiei Române, camera 1223, aripa Est, etajul 1, Şef Serviciu Ec. Ionescu Liliana/ Referent Resurse Umane – Stoian Elena
Relaţii suplimentare la telefonul 021/318 81 46 sau 021/318 81 06 int. 2106, 2119.

 

DIRECTOR GENERAL,

acad. Dumitru Radu POPESCU