The Romanian Academy's staff
  • ACADEMIA ROMÂNĂ, DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE, tomurile I-XIX.
  • ACADEMIA ROMÂNĂ, GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, vol. I, II.
  • INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE, ROMÂNIA. ATLAS ISTIRICO-GEOGRAFIC.
  • INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „C. BRĂILOIU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, ATLASUL ETNOGRAFIC ROMÂN, vol IV PORTUL ŞI ARTA POPULARĂ.
  • IRINEL POPESCU (sub red.), TRATAT DE CHIRURGIE, vol. III, IV, VI, VII, VIII, XIX, X.
  • ION SOCOTEANU (COORD.), TRATAT DE CARDIOPATII CONGENITALE, VOL. I-III.
  • BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, MANUSCRISE EMINESCU vol. II-VI + CD