Colectivul editurii
  • EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE lansează colecţia
    O SUTĂ ŞI UNA DE POEZII,
    din care au apărut 46 de volume, în care sunt antologate cele mai reprezentative creaţii ale poeţilor clasici ş contemporani români.
  • ACADEMIA ROMÂNĂ, DICŢIONARUL LIMBII ROMÂNE, tomurile I-XIX.
  • ACADEMIA ROMÂNĂ, GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, vol. I, II.
  • INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE, ROMÂNIA. ATLAS ISTIRICO-GEOGRAFIC.
  • INSTITUTUL DE ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR „C. BRĂILOIU” AL ACADEMIEI ROMÂNE, ATLASUL ETNOGRAFIC ROMÂN, vol IV PORTUL ŞI ARTA POPULARĂ.
  • BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE, MANUSCRISE EMINESCU vol. II-VI + CD